De-Magiërs-Hun-Route-Naar-Bethlehem

De magiërs hun route naar Bethlehem

Posted on Posted in Blog, Weetjes

De Magiërs uit het Oosten en hun TOMTOM

De Magiërs uit het Oosten zouden zich lang geleden bevonden hebben op wat hetgeen wat hedendaags de Planeet Aarde wordt genoemd. In het begin der Tijden zou er een menswezen geboren worden die de Koning der Joden was, Jezus Christus. De Magiërs waren de uitverkorenen om het Kindeken geschenken te komen brengen maar waar was het Kindeken geboren en hoe kwamen de Magiërs daar die uit het Oosten moesten komen. Hun TOMTOM was een ster die hen leidde naar het Kindeke Jezus Christus.

Deze ster is het symbool geworden van een rijke traditie, Kerstmis. Deze Kerstster stond er garant voor dat destijds de Magiërs hun route naar hun bestemming konden vinden.

Maar waar leidde die route hen eigenlijk doorheen?

De Geboorte

De-Magiërs-Hun-Route-Naar-Bethlehem-1

Jezus werd geboren in Bethlehem in Judea, in de tijd dat Herodes I regeerde, toen de magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aankwamen. De magiërs vroegen aan Herodes: “Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want, zo zeiden ze, hadden zij een ster zien opgaan en nu wilden de magiërs de pasgeboren koning eer bewijzen. Koning Herodes schrok enorm toen hij dit verhaal hoorde van de magiërs, en zo ook heel Jeruzalem met hem. Snel riep Herodes alle hogepriesters en Schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. “In Betlehem in Judea,” zeiden ze tegen hem. “Want zo staat het geschreven bij de profeet”,zeiden de hogepriesters en Schriftgeleerden.

‘En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.’

De magiërs en Herodes

Omdat Herodes een ware tiran was en zelfs zijn eigen zonen ter dood liet brengen om zelf maar de Koning van de Joden te blijven riep Herodes nadat hij het nieuws te horen had gekregen, in het geheim, de magiërs bij zich. Hij wilde precies weten wanneer de ster zichtbaar was geworden en stuurde de magiërs vervolgens naar Bethlehem. Hij zei: “Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind en stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.”

Dit was echter niet waar. Het was namelijk dat Herodes eerst de hogepriesters en Schriftgeleerden had verboden om erachter te komen waar het kind was geboren. En hij had de magiërs er in werkelijkheid op uitgestuurd omdat hij het kind als rivaal zag en het kind wilde ombrengen.

Onwetend gingen de magiërs op weg met de taak die Herodes ze had opgedragen met de ster als leidraad hoog aan de hemel. De ster bleef onderweg voor hun uitgaan totdat de ster op een bepaald moment stil bleef staan. Toen de magiërs dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen een oud huisje binnen en daar vonden de magiërs het kind! Samen met zijn moeder, Maria. De magiërs wierpen zich neer om het pasgeboren kind hun eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind hun geschenken aan: goud, wierook en mirre.

Route

Echter hadden de magiërs een droom gehad waarin ze waren gewaarschuwd door God om niet naar Herodes terug te gaan omdat Herodes kwade bedoelingen zou hebben met het kind. Dus kozen de magiërs ervoor om via een andere route terug naar hun land te gaan. Kort nadat zij op die manier hun weg vervolgden verscheen er, aan Jozef zijn zijde, een engel van de Heer in zijn droom. Die engel vertelde Jozef dat hij met het kind en zijn moeder naar Egypte moest vluchten en daar moest blijven wachten tot de engel hem weer riep. Want Herodes was namelijk op zoek naar het kind en wilde het kind ombrengen.

Nog diezelfde nacht week Jozef af naar Egypte samen met het kind en Moeder Maria. Toen Herodes lucht kreeg van het feit dat het kind niet meer in Bethlehem was, liet Herodes alle kinderen tot twee jaar oud in Betlehem vermoorden om er zeker van te zijn dat het kindje Jezus daar ook bij zou zijn. Gelukkig voor het kindje Jezus waren zijn ouders vroegtijdig door God gewaarschuwd en waren zij, toen ‘de kindermoord van Bethlehem’ plaatsvond, niet in Bethlehem, maar in Egypte. Daar is Jozef tot aan de dood van Herodes gebleven en daardoor kwam wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd in vervulling: “Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.”

Nadat Herodes gestorven was, verscheen God weer in een droom van Jozef. God zei: “Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.” Hierop stond Jozef op en vertrok hij met het kind en zijn moeder naar Israël, maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs, zijn vader, Herodes had opgevolgd als koning over Judea, durfde Jozef niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week Jozef, samen met Moeder Maria en het kindje Jezus, uit naar Galilea. Daar gingen ze wonen in de stad Nazareth, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: “Hij zal Nazoreeër genoemd worden.”

De-Magiërs-Hun-Route-Naar-Bethlehem-2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *